குறைவான குறட்டைவிடுதல் அதிகாரப்பூர்வ மூலத்திலிருந்து | படங்கள் வெளிப்படுத்தப்பட்டன!

60 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு உடல்நலப் பிரச்சினைகள் ஏற்படுவதற்கான பொதுவான காரணங்களில் ஒன்று குறட்டை. பல குறட்டைக்காரர்களுக்கு அவர்களின் மேம்பட்ட ஆண்டுகளில் கூட போதுமான தூக்கம் வரவில்லை. மக்கள் தூங்குவதில் சிக்கல் இருக்கும்போது, அவர்கள் பெரும்பாலும் தலையணையுடன் தூங்க முயற்சிக்கிறார்கள். ஆனால் குறட்டை உண்மையில் காதுகள் மற்றும் உள் காதுகளில் மோசமான காற்று சுழற்சியின் விளைவாகும். நீங்கள் தூங்குவதில் சிரமமாக இருந்தால், தயவுசெய்து இந்த வலைத்தளத்தின் குறட்டை தடுப்பு கட்டுரையைப் பார்க்கவும். நான் பரிந்துரைக்கும் சிறந்த குறட்டை எதிர்ப்பு தயாரிப்புகள், பெரும்பாலானவர்களுக்கு, இயர்மேட்ஸ் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. அனைத்து காதுகுழாய்களும் மக்களுக்கு நல்ல தூக்கத்திற்கு உதவும். குறட்டை நிறுத்த உதவும் உள் காதுக்கு போதுமான ஆக்ஸிஜனை வழங்க அவை உதவுகின்றன.

மேலும் தகவலுக்கு குறட்டை தடுப்பு என்ற எனது கட்டுரையைப் பார்க்கவும்.

குறட்டை எதிர்த்துப் போராடுவதில் பல தயாரிப்புகள் உள்ளன. காது செருகிகள், ஒரு செவிப்புலன் உதவி, ஒரு தூக்க முகமூடி, ஒரு காது தலையணை, காது மஃப் மற்றும் காது மடல் ஆகியவை இதில் அடங்கும். இருப்பினும், அவை குறட்டை முழுவதுமாக தடுக்காது. நீங்கள் குறட்டை நிறுத்த முடியும், ஆனால் மற்ற தயாரிப்புகள் தந்திரத்தை செய்யாவிட்டால், காதுகுழாய் தயாரிப்பை முதல் விருப்பமாக கருதுவதற்கான நேரம் இது.

குறட்டை தடுப்பதில் காது செருகல்கள் 100% பயனுள்ளதாக இல்லை என்பதை அறிவது முக்கியம்.

குறட்டையின் தொடர்ச்சியான அழுத்தத்திலிருந்து உள் காதுகளைப் பாதுகாப்பதற்கும், உங்கள் செவிப்புலன் பாதிக்கப்படாமல் இருப்பதை உறுதி செய்வதற்கும், குறட்டை விடும்போது நீங்கள் காது செருகிகளை அணிய வேண்டியது அவசியம்.

புதிய மதிப்பீடுகள்

Snore

Snore

Konrad Browning

Snore சிறந்தது, நீங்கள் குறட்டை நிறுத்த விரும்புகிறீர்கள் என்று கருதி, அது ஏன்? வாடிக்கையாளர் சான்ற...